LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐĂNG SƠN-TT CHỢ MỚI