ÂM NHẠC 6 - TIẾT 1 – HÁT: BÀI HÁT MÙA KHAI TRƯỜNG – LÍ THUYẾT ÂM NHẠC: CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA ÂM THANH CÓ TÍNH NHẠC
Văn bản liên quan